ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ไทยแบนหมูจากลาว หลังการระบาดของ ASF – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์ (ประเทศไทย) ออกประกาศห้ามการนำเข้าสุกร หมูป […]