ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

กรมปศุสัตว์แจง “กุรบาน” ไม่ผิดกฎหมาย – ปศุศาสตร์ นิวส์

จากกรณีที่มีการแชร์ข่าว “กรมปศุสัตว์ ยื่นหนังสือถึงจุฬาฯ มุสลิมอึ้ง เชือดกุรบานผิดกฎหมาย” บนสื่อสังคมออนไลน์ จนทำให้ชาวมุสลิมหลายคนเข้าใจว่าการดำเนินการยื่นหนังสือฉบับนี้ของกรมปศุสัตว์ เป็นการสั่งห้ามชาวมุสลิมฆ่าสัตว์ในที่ที่ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์ หรือพูดง่ายๆ คือ การสั่งห้ามชาวมุสลิมทำกุรบาน ซึ่งเป็นพิธีกรรมตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม

(อ่านข่าว : http://news.muslimthaipost.com/news/26660)

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์จึงชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า

1. หนังสือกรมปศุสัตว์ที่ กษ 0615/18246 ลงในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้กล่าวถึงเฉพาะผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์เท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงกรณีการเชือดกุรบาน หรือพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามอื่นๆ

2. การเชือดกุรบาน ตามพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ไม่ได้เป็นความผิดตามกฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นการฆ่าสัตว์ ซึ่งต้องฆ่า ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมทางศาสนา (มาตรา 22 (1))

หนังสือฉบับดังกล่าว

ที่มา : Thai Livestock Food Safety

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com