ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 31 กรกฎาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 64.61 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อ-ขาย บางส่วนทรงตัว ยกเว้นพื้นที่ส่งเข้าตลาดกรุงเทพฯ อ่อนตัวลง โครงการกองทุน Incentive to ASF Report 45% จากภาคผู้เลี้ยงเพื่อสมทบกับ 75% (จากราคาตลาด) ของภาครัฐรวมเป็น 120% ได้รับความร่วมแรงร่วมใจสูงในทุกพื้นที่ที่เริ่มโครงการ

ภาคตะวันตก 64
ภาคตะวันออก 67-68
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 : 1,800 บวก/ลบ 64

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com