ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 23 สิงหาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 64.61 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อขายทุกพื้นที่ทรงตัว ปัจจุบันผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคมีความตื่นตัว และร่วมมือกันปรับแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล เพื่อพิจารณาแก้ปัญหาในกลุ่มเสี่ยง และเฝ้าระวังป้องกันทั่วทุกภูมิภาค

และในส่วนของฟาร์มเชิงพาณิชย์ทั่วไปได้มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์มทั่วทุกภูมิภาคด้วยความเข้มแข็ง การตระหนักรู้ในวงกว้างทั้งฟาร์มเชิงพาณิชย์ ฟาร์มสุกรขนาดกลาง-เล็ก และ การใช้ประโยชน์จากศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์อย่างเต็มกำลัง พร้อมด้วยจุดต่างๆ เพิ่มเติม โดยได้ให้การสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการเฝ้าระวังป้องกัน เพื่อควบคุมพื้นที่ของการระบาด

ภาคตะวันตก 66-67
ภาคตะวันออก 67-68
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 : 1,600 บวก/ลบ 64

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com