ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 28 กันยายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 3 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 64.81 บาทต่อกิโลกรัม)

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวนมาก ลดการนำสุกรเข้าขุน เพื่อลดความเสี่ยงจากโรค ASF ในสุกร ในขณะที่ อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับสภาวะฝนตกชุก และการเข้าสู่เทศกาลกินเจ เป็นปัจจัยลบต่อราคาสุกร โดยมีปัจจัยปัญหา ASF ยังคงมีแรงกดดันราคาต่อเนื่อง

ภาคตะวันตก 57
ภาคตะวันออก 63
ภาคอีสาน 60-62
ภาคเหนือ 60-62
ภาคใต้ 66-68

ลูกสุกร อ้างอิง CPF จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 : 1,400 บวก/ลบ 56

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com