ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 3 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะสุกรขุนเริ่มขยับเข้าใกล้ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง สภาวะราคาการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากพระก่อน และยืนแข็งทุกภูมิภาค

ภาคตะวันตก 62
ภาคตะวันออก 62
ภาคอีสาน 64
ภาคเหนือ 66
ภาคใต้ 66-68

ลูกสุกร อ้างอิง CPF จันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : 1,400 บวก/ลบ 56

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsored

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com