ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 26 พฤศจิกายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 3 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อขายในพื้นที่หลักมีการปรับฐานราคาต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน และสภาพของตลาด โดยในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและเวียดนามมีราคาสุกรขุนสูงกว่าในประเทศมาก

ภาคตะวันตก 64
ภาคตะวันออก 67-68
ภาคอีสาน 67-68
ภาคเหนือ 68
ภาคใต้ 63-65

ลูกสุกร อ้างอิง CPF จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 : 1,600 บวกลบ 59 บาทต่อกิโลกรัม

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsored

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com