ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 11 ธันวาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อขายราคาสุกรขุนในประเทศบวกต่อเนื่อง ความต้องการจากประเทศรอบบ้านเพิ่มต่อเนื่อง เวียดนามหมูเริ่มขาดแคลน

ภาคตะวันตก 66
ภาคตะวันออก 68
ภาคอีสาน 68-70
ภาคเหนือ 70
ภาคใต้ 63-65

ลูกสุกร อ้างอิง CPF จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 : 1,900 บวกลบ 63 บาทต่อกิโลกรัม

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsored

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com