ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 19 ธันวาคม 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อขายยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากผลผลิตสุกรขุนเข้าสู่ตลาดน้อยลงมาก ความต้องการสุกรจากประเทศรอบบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สนับสนุนปัจจัยบวกเพิ่มยิ่งขึ้น

ภาคตะวันตก 70
ภาคตะวันออก 72
ภาคอีสาน 70-72
ภาคเหนือ 73
ภาคใต้ 66-68

ราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม เพื่อส่งออก 71 บาท

ลูกสุกร อ้างอิง CPF จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 : 2,000 บวกลบ 65 บาทต่อกิโลกรัม

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsored

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com