ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 2 มกราคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อขายราคาสุกรยังคงบวกต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผลผลิตน้อย ความต้องการจากประเทศรอบบ้านสูง

ภาคตะวันตก 75
ภาคตะวันออก 78
ภาคอีสาน 78
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 70-73

ราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม เพื่อส่งออก 79 บาท

ลูกสุกร อ้างอิง CPF จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 : 2,300 บวกลบ 71 บาทต่อกิโลกรัม

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com