ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 4 พฤศจิกายน 2562 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 3 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 64.81 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะสุกรขุนเริ่มขยับเข้าใกล้ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง สภาวะการซื้อขายยืนแข็งทุกภูมิภาค

ภาคตะวันตก 60
ภาคตะวันออก 62
ภาคอีสาน 62-64
ภาคเหนือ 63
ภาคใต้ 66-68

ลูกสุกร อ้างอิง CPF จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : 1,300 บวก/ลบ 56

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Sponsored

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com