ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 พฤศจิกายน 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board ประเมินต้นทุนการผลิตสุกร ปี 2564 ประเมินต้นทุนเฉลี่ย Q3 คาดการณ์ Q4 และเฉลี่ยทั้งปี 2564 ดังนี้

– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ย Q3 ที่ 80.80 Q4 ที่ 76.94 และเฉลี่ยทั้งปี 78.40 บาทต่อกิโลกรัม 
– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ย Q3 ที่ 72.32 Q4 ที่ 72.88 และเฉลี่ยทั้งปี 70.42 บาทต่อกิโลกรัม

ตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ ในขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรกลุ่มห้างค้าปลีกยังคงใช้กลยุทธ์ COST LEADER ดึงดูดผู้บริโภคต่อเนื่อง เฉลี่ยชิ้นส่วนสะโพก และหัวไหล่ในระดับ 120 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลสุกรหน้าฟาร์มทรงตัวในทุกภูมิภาค

ภาคตะวันตก 82-84
ภาคตะวันออก 82-84
ภาคอีสาน 82
ภาคเหนือ 84
ภาคใต้ 84

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 : 2,400 บวก/ลบ 80 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


 

สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (11 พฤศจิกายน 2564)

หมูจีน ราคาขึ้น เนื่องจาก 1.ปริมาณการบริโภคในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว 2.รัฐบาลยังคงนโยบายการซื้อหมูเข้าคลังในแต่ละมณฑล 3.ปริมาณการนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศลดลง 25% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 4.ราคาขายลูกหมู 15 กก. ทรงตัว เหลือ 300-400 หยวน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.14 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาลงบางพื้นที่ บางพื้นที่ขึ้น มีการคลาย Lockdown เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ภาคเหนือมีการระบาด Covid-19 กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา หน้าตา ASF ยังมีอยู่

ต้นทุนหมูเวียดนาม เดือนพฤศจิกายน 2564 ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย) 

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 64-68 บาท/กก.

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 68-71 บาท/กก.

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 1,500 บาท/ตัว *ต้นทุนเพิ่มจากเดิม 10% เพราะราคาอาหารสัตว์ปรับตัวขึ้น 

4. ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,700 บาทต่อตัว *ราคาขายลูกหมูเพิ่มขึ้น ต้นเดือนตุลาคม (1,500 บาทต่อตัว)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น การนำเข้าลดลง เริ่มมีการเปิดร้านอาหารได้ ผลจาก ASF ทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค ราคาจะยืนสูงต่อเนื่องได้

หมูเมียนมาร์ ราคาลง ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ส่วนใหญ่ปรับลง เนื่องจากภาวะของค่าเงินจ๊าดที่ผันผวน ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคาขึ้น มีการคลาย Lockdown หลายพื้นที่ แต่การบริโภคยังไม่กลับ 

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 300-500 ตัว (หมูขุน)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com