ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 12 ธันวาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board พิจารณาต้นทุนการผลิตสุกร เฉลี่ย ปี 2564 ประเมินต้นทุนเฉลี่ย Q3 และคาดการณ์ Q4 ดังนี้

– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ยทั้งปี 78.40 บาทต่อกิโลกรัม
Q3 ที่ 80.80
Q4 ที่ 76.94
– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยทั้งปี 70.42 บาทต่อกิโลกรัม
Q3 ที่ 72.32
Q4 ที่ 72.88

ฐานราคาในเกือบทุกภูมิภาคแข็งขึ้น ความต้องการบริโภคดีขึ้น ฐานราคาการซื้อขายจริงปรับขึ้น 4 บาท

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 84
ภาคอีสาน 84
ภาคเหนือ 84
ภาคใต้ 82

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 : 2,500 บวก/ลบ 80 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

 


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (11 ธันวาคม 2564)

หมูจีน ราคาลง ราคาหมูลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วย 2 ปัจจัย คือ 1.บริษัทผู้ผลิตหมู ขายหมูเข้าตลาดมากขึ้น ทำให้ปริมาณหมูในตลาดมากขึ้น 2.เนื้อหมูในสต็อกมีปริมาณมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค

ลูกหมู 15 กก. ตัวละ 330-450 หยวนต่อตัว (1,739-2,375 บาท)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.27 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาขึ้น มีการคลาย Lockdown เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ภาคบางเมืองมีการระบาด Covid-19 กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,800 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาลง 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.การนำเข้าลดลง 3.เปิดร้านอาหารได้ 4.ผลจาก ASF ทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

หมูเมียนมาร์ ราคาขึ้น ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ มีการปรับขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบ

หมูลาว ราคาคงที่ มีการระบาด Covid-19 หลายพื้นที่ แต่การบริโภคยังไม่กลับ

หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่ ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 200 ตัว (หมูขุน)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com