ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 2 มกราคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปัจจัยความไม่เพียงพอของผลผลิต ทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มขยับต่อ ในขณะที่หลายฝ่ายยังรอการประชุมร่วมเพื่อประเมินความเพียงพอของผลผลิตสุกรในอนาคตที่เป็นข้อกังวลกว่าการปรับขึ้นของราคาสุกรหน้าฟาร์ม รวมถึงการยับยั้งการระบาดที่ยังไม่หยุด และการหาทางฟื้นฟูการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่การประเมินทั้งระบบลดลงจาก 200,000 ราย เหลือเพียง 80,000 รายในปัจจุปัน

หนี้สินเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นปัญหาใหญ่ ที่ขอให้บรรจุหนี้สินเกษตรกร สำหรับการเร่งแก้ปัญหา ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศ “ปี 2565 ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ให้สำเร็จ

ภาคตะวันตก 104
ภาคตะวันออก 105
ภาคอีสาน 106
ภาคเหนือ 106-108
ภาคใต้ 98* (*รอการประชุมราคา 4/1/2565 เป็นราคาวันพระที่แล้ว)

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 : 3,500 บวก/ลบ 98 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

 


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (26 ธันวาคม 2564)

หมูจีน ราคาลง บางพื้นที่ ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 350-450 RMB (1,827-2,349 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.22 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาคงที่ มีการคลาย Lockdown เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่บางเมืองมีการระบาด Covid-19 กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,500 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.การนำเข้าลดลง 3.เปิดร้านอาหารได้ 4.ผลจาก ASF ทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

หมูเมียนมาร์ ราคาขึ้น ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ มีการปรับขึ้นเล็กน้อยบางพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

หมูลาว ราคาคงที่ มีการระบาด Covid-19 หลายพื้นที่ แต่การบริโภคยังไม่กลับ

หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่ ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่  

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 200 ตัว (หมูขุน)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com