ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 17 มกราคม 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงตรึงราคาหน้าฟาร์ม เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระผู้บริโภค โดยราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรชิ้นส่วนสะโพก หัวไหล่ ในห้างค้าปลีกราคา 175-185 บาทต่อกิโลกรัม โครงการพาณิชย์ลดราคาที่ 150 บาทต่อกิโลกรัม มีแพร่หลายมากขึ้น

ภาคตะวันตก 110
ภาคตะวันออก 110
ภาคอีสาน 110
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (16 มกราคม 2565)

หมูจีน ราคาลง ราคาหมูลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330-450 RMB (1,722.6 – 2,349 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.22 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาขึ้น เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่ภาคบางเมืองมีการระบาด Covid-19 กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ใกล้เทศกาลตรุษจีน

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,500 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.การนำเข้าลดลง 3.เปิดร้านอาหารได้ 4.ผลจาก ASF ทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค

หมูเมียนมาร์ ราคาทรงตัว ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ราคาทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

หมูลาว ราคาทรงตัว มีการระบาด Covid-19 หลายพื้นที่ แต่การบริโภคยังไม่กลับ

หมูฟิลิปปินส์ ราคาคงที่ ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com