ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มยังคงได้รับแรงกดดันจากมาตรการรัฐ ห้องเย็นอิสระกดดันผู้ฝากเร่งระบายออก กระทบความต้องการสุกรขุนเข้าเชือดใหม่

การบริโภคเนื้อสุกร ลดลงไปกว่า 50% จากสารพัดปัจจัยที่รุมเร้า กดดันราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มให้อ่อนตัวลง

ต้นทุนหน้าฟาร์มปัจจุบัน (Q1/2565) เมื่อรวมส่วนเพิ่มระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และสารเสริมต้านไวรัส เพิ่มภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นกว่าการคำนวณของคณะอนุกรรมการต้นทุนอีก 10 บาทต่อกิโลกรัม แบบซื้อลูกเข้าขุน ที่ 96.28 บาท/กก และแบบผลิตลูกเอง ที่ 94.69 บาท/กก

ภาคตะวันตก 94
ภาคตะวันออก 94
ภาคอีสาน 94-96
ภาคเหนือ 96
ภาคใต้ 97

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 : 3,200 บวก/ลบ 92 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (8 กุมภาพันธ์ 2565)

หมูจีน ราคามีขึ้นลงบางพื้นที่ ปัจจัยหลักคือ เนื้อหมูในสต็อกยังคงเหลืออยู่และความต้องการของผู้บริโภคไม่มาก ปริมาณหมูจับขายน้อยลง ยาวๆ น่าจะปรับขึ้น

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก ตัวละ 330 – 450 RMB (1,712 – 2,335 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.19 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาขึ้น ลง บางพื้นที่ เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่บางเมืองมีการระบาด Covid-19 กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆ น่าจะปรับขึ้น

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600 – 1,850 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.ไม่มีการนำเข้า 3.ผลจาก ASF ทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค 4. เริ่มเปิดให้มีกิจกรรมทั่วไปปกติ

หมูเมียนมาร์ ราคาลงเล็กน้อย ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ราคาลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น การบริโภคยังไม่กลับมา และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น

หมูลาว ราคาขึ้น 1.ภาครัฐผ่อนคลายเรื่อง Covid-19 ให้มีการจัดงานกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย มีผลให้ราคาสุกรขึ้น

หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com