ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

พ่อค้าเริ่มมีการใช้ราคาหมูพื้นที่เสี่ยง มากดดันราคาหมูปกติ ส่งผลจิตวิทยากดราคาในพื้นหลักๆ ที่เป็นการจำหน่ายเนื้อสุกรสู่ตลาดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

การแทรกแซงกลไกตลาดเชิงนโยบายของรัฐบาลใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากทั้งประเทศไม่ปรากฎการขาดแคลน การกล่าวหาว่ามีการกักตุนเนื้อสุกรเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องตอบให้เคลียร์ในสภา 17-18 กุมภาพันธ์นี้

ผู้บริโภคเริ่มซึมซับราคาเนื้อสุกรที่ถูกลง ผู้เลี้ยงยอมรับกลไกตลาดที่ราคาย่อตัวต่อเนื่องถึงแม้จะเริ่มลดลงใกล้ต้นทุนการผลิตที่รวมส่วนเพิ่มนอกเหนือจากการคำนวณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็ตาม

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 88
ภาคอีสาน 90
ภาคเหนือ 93
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 : 2,900 บวก/ลบ 86 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (15 กุมภาพันธ์ 2565)

หมูจีน ราคาลง ราคาหมูลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เริ่มชะลอตัวลง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยปัจจัยหลัก คือ หลังตรุษจีน อัตราบริโภคน้อยลง และโรงเชือดยังไม่เปิดทำงานอย่างเต็มที่ รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับราคาหมู บางพื้นที่เริ่มเก็บสต๊อกเนื้อหมู

ลูกหมูน้ำหนัก 15 กก. ตัวละ 300 – 400 RMB (1,536 – 2,048 THB)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.12 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาลง บางพื้นที่ เริ่มมีการเปิดเมืองใหญ่มากขึ้น แต่บางเมืองมีการระบาด Covid-19 กลับมา การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา ยาวๆ น่าจะปรับขึ้น

ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 1,600 – 1,850 บาทต่อตัว

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคาขึ้น 1.ช่วงนี้มีการระบาดของ ASF อีก 2.ไม่มีการนำเข้า 3.ผลจาก ASF ทำให้สุกรในประเทศยังไม่พอต่อการบริโภค 4. เริ่มเปิดให้มีกิจกรรมทั่วไปปกติ

หมูเมียนมาร์ ราคายืน ราคาภาพรวมของปศุสัตว์ ยังทรงๆ เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมยังไม่ดี ทำให้ต้นทุนต่างๆ สูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าต่างๆ ต้องปรับตัวสูงขึ้น แต่กำลังการซื้อลดลง และบางพื้นที่ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบรุนแรงมากขึ้น รวมถึงสถานการณ์ของโรคระบาดในหมู

หมูลาว ราคาขึ้น 1.ภาครัฐผ่อนคลายเรื่อง Covid-19 ให้มีการจัดงานกิจกรรมเพิ่มขึ้น 2. ไม่มีการนำเข้าหมูจากไทย มีผลให้ราคาสุกรขึ้น

หมูฟิลิปปินส์ ราคาทรงตัว ราคายังมีการปรับฐาน เพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย (ไม่มี)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | InterPasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com