ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 8 มีนาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

การส่งออก ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อราคาสุกร จำนวนตัวเฉลี่ย 4,500-5,000 ตัวต่อวัน จากจำนวนสุกรทั้งประเทศออกสู่ตลาดช่วงนี้ประมาณ 46,000 ตัวต่อวัน COVID-19 มีผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นหลัก

จากการร่วมประชุมด่วนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ 7 มีนาคม 2563 การตื่นตระหนกกักตุนอาหารยังไม่กระทบกับกลุ่มเนื้อสัตว์ และอาหารสด

โดยภาพรวมผู้เลี้ยงยังคงสามารถบริหารจัดการปริมาณการผลิตได้ดี

ภาคตะวันตก ปรับขึ้น 4 บาท จากฐานเดิม
ภาคตะวันออก 74
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 72
ภาคใต้ 68-69

ลูกสุกรวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 : 2,000 บวกลบ 64

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com