ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 16 มีนาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

การส่งออกสุกรขุนแนวชายแดนยังคงมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง ผู้บริโภคเริ่มตระหนกกักตุนสินค้าจำเป็น โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารสำเร็จรูป โดยผู้ผลิตให้ความมั่นใจกับปริมาณที่รองรับได้ ไม่ขาดแคลน

แม้ COVID-19 มีผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยวที่ลดลง แต่ผลผลิตสุกรที่ออกสู่ตลาดน้อยลงในฤดูร้อน ทำให้ราคาสุกรขุนปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 76
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 73

ลูกสุกรวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 : 2,300 บวกลบ 72

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


ประกาศ!!! เลื่อนการจัดงาน VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 ไปยังเป็นวันที่ 9-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เลี่ยงวิกฤตไวรัสโควิด-19

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com