ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 7 เมษายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

ข้อจำกัด 1 ด่าน 1 จังหวัดตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสุกรขุนไปประเทศรอบบ้าน โดยสุกรจะเป็นสินค้าเกษตรกลุ่มอาหาร สร้างปัจจัยลบต่อการค้าและราคาสุกร โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการเลี้ยงหนาแน่น

ปัจจุบันช่องผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว ที่มีศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ และมีระบบขนถ่าย(ทอยหมู)ที่ปลอดภัยสูงทั้ง ASF Virus และ COVID-19 ยังคงติดการรอคำสั่งผ่อนปรนเพิ่มอีก 1 จุดผ่านแดนจากส่วนราชการภูมิภาค เนื่องจากเป็นช่องผ่านแดนหลักของสุกรขุนมีชีวิตที่มีระบบสมบูรณ์ด้านสุขอนามัยที่สุดของจังหวัดสระแก้ว หลังสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้มีหนังสือชี้แจงไปก่อนหน้านี้

ตะวันตก 65
ตะวันออก 70
อีสาน 69-71
เหนือ 70
ใต้ 69

ลูกสุกรวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 : 1,900 บวกลบ 64

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com