ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต พระที่ 21 เมษายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

– กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 64.47 บาทต่อกิโลกรัม)

ตลาดเริ่มมีทิศทางชัดเจนกับแนวทางแก้ไขปัญหาการกดราคา หลังกลุ่มผู้เลี้ยงโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี ผลักดันทางแก้ปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง เพื่อต่อยอดมาตรฐานที่ร่วมกันสร้างไว้ตั้งแต่การระบาดของโรค ASF ในสุกร จนทำให้ไทยยังคงปลอดการระบาดของ ASF

เพื่อปรับคุณภาพการส่งออก รักษาสมดุลของปริมาณผลผลิตสุกร และจัดระเบียบให้มีผลเป็นทางการเพื่อสร้างเกราะในการรักษาเสถียรภาพของราคา ตามการประชุมเมื่อ 21 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ของผู้นำกลุ่มเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค

ภาคตะวันตก ปรับขึ้น 4 บาทจากฐานเดิม
ภาคตะวันออก 69
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 67

ลูกสุกรจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 : 1,700 บวก/ลบ 58

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com