ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 13 กรกฏาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปริมาณผลผลิตที่ออกตลาดน้อยลง ทำให้ราคายืนแข็งต่อเนื่อง โดยผู้เลี้ยงยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุนไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัมกันต่อไป

อย่างไรก็ตามช่องทางการจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรในห้างค้าปลีกยังคงเป็นทางเลือกที่มีแพร่หลายทั่วทุกท้องถิ่นในราคาที่จูงใจ และไม่สร้างภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคในประเทศ

ภาคตะวันตก 78-79
ภาคตะวันออก 79
ภาคอีสาน 79
ภาคเหนือ 79
ภาคใต้ 79

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 : 2,800 บวก/ลบ 80

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com