ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 20 กรกฏาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงยืนราคา รักษาระดับราคาสุกรขุนไม่ให้เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัมกัน โดยห้างค้าส่ง ค้าปลีก เริ่มจัดโปรโมชั่นราคาเนื้อหมูถูกจนถึงสิงหาคมนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาคกำหนดจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูก 7 สิงหาคมนี้

ในขณะที่ราคาสุกรขุนในประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะเวียดนาม VISSAN JSC ยักษ์ใหญ่ค้าเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์เวียดนาม คาดสูงต่อเนื่องถึงสิ้นปีนี้ ก่อนเข้าสู่สภาวะปกติอีก 2 ปี

ภาคตะวันตก 78-79
ภาคตะวันออก 79
ภาคอีสาน 79
ภาคเหนือ 79
ภาคใต้ 79

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 : 2,800 บวก/ลบ 80

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com