ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 10 กันยายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปริมาณผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดโดยรวมมีไม่มาก ทำให้ราคาทรงตัวต่อเนื่อง สถานการณ์การระบาดของ ASF ในประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีอยู่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไทยเพิ่มความเข้มงวดระบบ Biosecurity ในระดับสูงสุด

ผู้ประกอบการ Food Sevice เริ่มวางแผนทำสัญญาซื้อขายเนื้อสุกรปี 2564 ถึงสิ้นครึ่งปีแรก โดยใช้การระบาดของ ASF ประเทศรอบบ้าน และความโอกาสสำเร็จของวัคซีน ASF เป็นปัจจัยตั้งสมมติฐาน

ล่าสุด Harbin Veterinary Research Institute (HVRI) ของจีนได้ผลการทดลองวัคซีนครั้งล่าสุดเป็นที่น่าพอใจ

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 79-80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 : 2,800 บวก/ลบ 80

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com