ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 17 กันยายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปริมาณผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศลดลงจากสภาวะฝนทั่วทุกภูมิภาค เช่นกัน การส่งออกขุนมีชีวิตยังคงเป็นเครื่องมือปรับ Demand-Supply ได้ดี

ประเทศไทย ยังเป็นไข่แดงของภูมิภาคนี้ ที่รอดพ้นวิกฤติ ASF มาได้ จนกลายเป็นประเทศเดียวที่ยังคงสถานะปลอดโรคจนถึงปัจจุบัน จากความร่วมมือกันป้องกันของทุกภาคส่วน ซึ่งไทยถือเป็นประเทศแรกที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันอย่างดี

สอดคล้องกับข้อมูลที่ FAO และ OIE ระบุไว้ว่า โรคนี้จะจบก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือของ 4 ส่วน คือ กรมปศุสัตว์, กระทรวงมหาดไทย โดยฝ่ายความมั่นคง, สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ, วงการสัตวแพทย์และสัตวบาล ซึ่งประเทศไทยมีทั้ง 4 ภาคส่วนครบถ้วน และยังมีสายงานห้องปฏิบัติการเข้ามาร่วมสนับสนุน ถือเป็นความสำเร็จจากฝีมือของทุกคนที่นำเอาองค์ความรู้ทั้งด้านสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์มาใช้เพื่อการนี้ได้อย่างดี

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 79-80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 : 2,800 บวก/ลบ 80

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com