ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 25 กันยายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ราคาส่งออกปรับตัวขึ้น ในขณะที่ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มยังตรึงราคาเพื่อประชาชนที่ 79-80 บาทต่อกิโลกรัมในทุกภูมิภาค ห้างค้าปลีกค้าส่งยังคงมีราคาจำหน่ายเนื้อสุกรตามนโยบายกรมการค้าภายในอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทย ยังคงรอดพ้นวิกฤติ ASF มาได้ ในขณะที่สถานการณ์โรค ASF ในประเทศเพื่อนบ้านยังมีอยู่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรการ์ดอย่าตก เพิ่มระบบ Biosecurity ในฟาร์มอย่างเข้มงวด

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 79-80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 : 2,800 บวก/ลบ 80

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com