ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 24 ตุลาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

เทศกาลกินเจ สภาวะฝนชุกและอุทกภัย กระทบความต้องการการบริโภคทั่วไทย ราคาซื้อขายทุกภูมิภาคย่อตัว โดยตลาดมองเป็นการย่อตัวช่วงสั้น หลังกรมปศุสัตว์มีแนวโน้มเปิดด่านการส่งออกสุกรไปตอนเหนือของประเทศ ในขณะที่ตลาดส่งออกฝั่งตะวันออกตลาดกำลังรอความชัดเจนการปรับราคาขึ้นแบบก้าวกระโดดที่มีปลายทางเวียดนาม

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอบพระคุณอธิบดีกรมปศุสัตว์จากผลงานคงสถานะการปลอดการระบาดของ ASF ซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติฝากให้ผู้เลี้ยงสุกรทั่วไทยเข้มงวดความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับฟาร์ม จุดขนถ่าย ยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์ วัตถุดิบ อาหารสัตว์ และการเคลื่อนย้าย

ภาคตะวันตก 76-77
ภาคตะวันออก 77-78
ภาคอีสาน 78-80
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 77

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 : 2,800 บวก/ลบ 80

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com