ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ภาพรวมปริมาณสุกรในแต่ละพื้นที่มีมากน้อยต่างกัน ส่งผลราคาที่ปรับเปลี่ยนสำหรับวันพระนี้ ภาคบริษัทและผู้เลี้ยงรายใหญ่บางพื้นที่มีการระบายส่วนเกินอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสะท้อนราคาประกาศตามพื้นที่ต่างๆ

ภาคตะวันตก 68-69
ภาคตะวันออก 74
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 71

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 : 2,400 บวก/ลบ 68 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com