ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 29 ธันวาคม 2563 – ปศุศาสตร์ นิวส์

Demand และราคาส่งออก ขยับตัวสูงขึ้น ผลักดันราคาสุกรขุนในประเทศติดบวกทุกภูมิภาค ในขณะที่ผลผลิตทุกพื้นที่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ภาคตะวันตก ปรับขึ้นจากฐานเดิม 4 บาท ตามการขายจริงแต่ละท้องที่
ภาคตะวันออก 78
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 76

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 : 2,500 บวก/ลบ 72 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com