ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 21 มกราคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ผู้เลี้ยงสุกรกำลังช่วยกันปรับ Supply ให้ปริมาณสุกรพอเพียงต่อความต้องการอย่างทั่วถึง ที่เป็นผลมาจากเกษตรกรลดการเลี้ยงในพื้นที่เสี่ยง ความต้องการโดยรวมคาดว่าจะสูงจนถึงตรุษจีน 12 กุมภาพันธ์ ในขณะที่ราคาสุกรขุนในประเทศทรงตัวที่เพดานราคาที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงให้ขายสุกรขุนสูงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคหลังโควิค-19 ระลอกใหม่ยังคงกระจายตัวในหลายพื้นที่

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 : 2,700 บวก/ลบ 80 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com