ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และเฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาท กรณีผลิตลูกสุกรเอง

ปริมาณเนื้อสุกรมีเพียงพอต่อผู้บริโภคทั่วไทย ห้างค้าปลีกยังคงมีราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรในราคาจูงใจ และรักษาระดับราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนเนื้อแดงอยู่ในระดับราคาให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในอย่างต่อเนื่อง

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงเข้มงวดสูงสุดกับความปลอดภัยทางชีวภาพกับทุกฟาร์ม และให้ขายสุกรขุนสูงสุดตามราคาขอความร่วมมือไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 : 2,800 บวก/ลบ 80 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com