ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และเฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาท กรณีผลิตลูกสุกรเอง

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มย่อตัวลงในบางพื้นที่ เสียงเรียกร้องปลดปล่อยราคาขายสูงสุดของเกษตรกรเริ่มขยายวง หลังพื้นที่สุกรหนาแน่นราคาย่อตัวแรงจนต่ำกว่าต้นทุนการผลิตอย่างรวดเร็ว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงเข้มงวดสูงสุดกับความปลอดภัยทางชีวภาพกับทุกฟาร์ม

ภาคตะวันตก 72-73
ภาคตะวันออก 78
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 77

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 : 2,700 บวก/ลบ 76 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com