ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาท กรณีผลิตลูกสุกรเอง

การซื้อขายพื้นที่ภาคตะวันตกและตะวันออกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ปัจจัยบวกภาคเหนือจากการส่งออกสุกรขุนผ่านด่านเชียงแสน ประกาศรับซื้อสุกรมีชีวิตกิโลกรัมละ 80 บาท

ภาคตะวันตก 76-77
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 77

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 : 2,600 บวก/ลบ 76 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com