ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 6 มีนาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาทกรณีผลิตลูกสุกรเอง

การซื้อขายสุกรขุนทุกพื้นที่ปรับตัวขึ้นชนราคาเพดานขอความร่วมมือ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จากการเข้าสู่ฤดูร้อนที่จะมีผลต่อการเติบโตของสุกรเป็นปัจจัยดันราคาสูงขึ้น

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด จากการระบาดรอบใหม่ในกัมพูชา และการระบาดครั้งแรกของมาเลเซีย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 79

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 : 2,600 บวก/ลบ 76 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com