ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 19 เมษายน 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาท กรณีผลิตลูกสุกรเอง

ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง จากการลดการผลิตในช่วงความเสี่ยงจาก ASF ยังคงสูงอยู่ ในขณะที่กำลังซื้อของผู้บริโภคก็ลดลงเช่นกัน ราคาซื้อขายทุกภูมิภาคทรงตัวที่ราคาขอความร่วมมือต่อเนื่อง ในขณะที่ต้นทุนการจัดการฟาร์มสูงขึ้น ทั้งต้นทุนเพิ่มของฟาร์ม และการสมทบระบบ Biosecurity ของแต่ละท้องถิ่น

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 : 2,800 บวก/ลบ 80 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

อีกหนึ่งช่องทางติดตาม : http://www.youtube.com/PasusartChannel

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com