ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 4 พฤษภาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาท กรณีผลิตลูกสุกรเอง

ตลาดยังไม่มีปัจจัยบวกชัดเจน มาตรการป้องกันโควิดกระทบกลุ่มธุรกิจอาหาร กระทบความต้องการเนื้อสุกร ในขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงในระดับสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทำให้ราคาซื้อขายทุกภูมิภาคทรงตัวที่ราคาขอความร่วมมือ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 : 2,800 บวก/ลบ 80 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com