ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 26 พฤษภาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่ 76.72 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยลบ โดยมีปัจจัยผลผลิตลดลงเป็นตัวพยุงราคา ภาคเหนือยังคงพึ่งพาผลผลิตสุกรจากภูมิภาคอื่น

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด

ภาคตะวันตก 68-69
ภาคตะวันออก 72-76
ภาคอีสาน 76-78
ภาคเหนือ 73-76
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 : 2,400 บวก/ลบ 68 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com