ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 9 กรกฎาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่ 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

ผลผลิตสุกรยังคงออกมาน้อย ตามแม่พันธุ์สุกรที่ลดลงทุกพื้นที่ประมาณ 20% ความต้องการการบริโภคทรงตัว หลังตลาดรับผลกระทบจากโควิด-19 ไปได้สักระยะ

ภาวะการซื้อขายทรงตัว บางพื้นที่อ่อนตัวลงตาม Sentiment ภาวะการระบาดของโควิดที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อมากขึ้น และขยายตัวทั้งประเทศ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอย้ำถึงความเข้มงวดสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ในสุกร และขอให้ทุกกระบวนการต่อเนื่องเข้มงวดให้ปลอดเชื้อ COVID-19 ก่อนถึงผู้บริโภค เช่นกัน

ภาคตะวันตก 70-71
ภาคตะวันออก 75-80
ภาคอีสาน 76-78
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 73

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 : 2,700 บวก/ลบ 72 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com