ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 8 สิงหาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่ 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

ภาวะราคาและปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่สองพระที่แล้ว ผู้เลี้ยงภาคบริษัท สมาคมภูมิภาคต่างๆ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้เลี้ยงทั่วไป มีมติเห็นควรยืนราคาสุกรขุนต่อไปอีก 1 วันพระ โดยเมื่อภาวะการระบาดของโรค Covid 19 ทรงตัวแล้ว ค่อยพิจารณาราคาว่าจะอย่างไรต่อไป

5 สิงหาคม 2564 การประชุมจัดการ Supply chain สินค้าหมู ไก่ ไข่ ที่กรมการค้าภายใน ไม่ปรากฏปัญหาการขาดแคลนทุกกลุ่ม มีเพียงปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์ที่ต้องแบกภาระกันทั่วหน้า อธิบดีฝากภาคปศุสัตว์ช่วยคุมราคาดูแลผู้บริโภคในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ต้นทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทะยาน 10.45-10.70 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ภาคปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งห่วงโซ่อาหารจะได้ร่วมกันดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตชาติครั้งนี้ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 74-78
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 71

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 : 2,100 บวก/ลบ 68 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


 

สถานการณ์ราคาสุกร ประเทศจีน และอาเชียน (7 สิงหาคม 2564)

#หมูจีน ทรงตัว Covid-19 กลับมาระบาดหลายมณฑล รัฐประกาศ lockdown หลายพื้นที่ การเคลื่อนย้ายหมู เข้าโรงเชือดลดลง หมูสู่ตลาดลดลง แต่การบริโภคก็ลดลงเช่นกัน

#หมูเวียดนาม ราคาอ่อนตัว หลักๆ เกิดจาก การบริโภคลดลงจาก covid ระลอกใหม่ รัฐประกาศ lockdown

#หมูกัมพูชา ราคาขึ้น การนำเข้าลดลง และยังเห็นหน้าตา ASF

#หมูเมียนมาร์ ลง นอกจากการเมืองแล้ว การระบาด Covid รอบนี้ ทำให้การบริโภคหาย 

#หมูลาว ขึ้น เจอ Covid ระลอกใหม่ และไม่มีการนำเข้า

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาขึ้น ปรับฐานจากที่ราคาลดลงอยู่ระดับต่ำอย่างยาวนาน หน้าตา ASF ยังมีอยู่ 

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

-ไปกัมพูชา วันละ 1,000-1,200 ตัว (หมูขุน)
-ไปจีน 300 ตัว (ขุน) ไปน้อยลงเพราะราคาที่จีนลดลง 

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com