ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 16 สิงหาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่ 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

ใกล้เทศกาลสารทจีน ที่เป็นช่วงของความต้องการสุกรจะสูงขึ้น ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ โรงฆ่าบางพื้นที่ก็ยังถูกระงับการดำเนินงานชั่วคราว อันเนื่องจากโรคโควิด-19

ปริมาณสุกรขุนออกตลาดมีน้อย น้ำหนักสุกรยังเล็กมาก ดังนั้นภาคบริษัท สมาคมฯ ภูมิภาคต่างๆ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และเกษตรกรผู้เลี้ยง จึงมีมติเห็นควรยืนราคาสุกรขุนตามแต่ประกาศของภูมิภาค และเมื่อภาวะโรค COVID-19 ทรงตัวแล้วค่อยพิจารณาราคาว่าจะอย่างไรต่อไป

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 74-78
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 71

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 : 2,000 บวก/ลบ 68 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (15 สิงหาคม 2564)

#หมูจีน หมูจีน ทรงตัว ปรับลงเล็กน้อย Covid-19 กลับมาระบาดหลายมณฑล รัฐประกาศ lockdown หลายพื้นที่ การบริโภคลดลง การเคลื่อนย้ายหมูเข้าโรงเชือดลดลงเช่นกัน จากการจำกัดการเดินทาง แต่วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น หลายที่ก็เทหมูออกมา ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย)

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 13-15 หยวน/กก

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 16-20 หยวน /กก

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 460-600 หยวน/ตัว

4. ราคาขายลูกหมู (15 กก.) 500-650 หยวน/ตัว

1 หยวน = 5.14 บาท

#หมูเวียดนาม ราคาปรับฐาน จากที่ราคาลงอย่างต่อเนื่อง การบริโภคลดลงจาก Covid ระลอกใหม่ รัฐประกาศ lockdown ยังมีหน้าตาของ ASF หมูมีเทขายต่อเนื่อง

#หมูกัมพูชา ราคาปรับฐาน จากที่ราคามีการปรับขึ้น และยืนสูงมาระยะนาน การบริโภคยังไม่กลับมา ยังเห็นหน้าตา ASF

#หมูเมียนมาร์ ลง นอกจากการเมืองแล้ว การระบาด Covid รอบนี้ ทำให้การบริโภคหาย

#หมูลาว ราคาลง เจอ Covid ระลอกใหม่ การบริโภคยังไม่กลับมา

#หมูฟิลิปปินส์ ราคาลง พยายามปรับราคาแต่เอาไม่อยู่ เศรษฐกิจไม่ดี การบริโภคต่ำ หน้าตา ASF ยังมีอยู่

#สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 1,000-1,200 ตัว (หมูขุน)
– ไปจีน 300 ตัว (ขุน) ไปน้อยลงเพราะราคาที่จีนลดลง

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com