ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 21 กันยายน 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนของ Pig Board ประเมินต้นทุนไตรมาส 3/2564 ดังนี้

– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม
– กรณีผลิตลูกสุกรเอง ที่ 71.55 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตกยังเผชิญปัญหาการกดดันราคาจากสุกรกลุ่มเสี่ยง (หมูเทา) นอกนั้นราคาทรงตัว ภาคใต้รับผลบวกต่อเนื่องจากโรงฆ่าโรงงานแปรรูปสุกรกลับมาเปิดได้ปกติ Demand-Supply ในทุกพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติ

วันที่ 6-14 ตุลาคมนี้ เป็นช่วงเทศกาลทานเจ น่าจะกระทบความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเล็กน้อย

ภาคตะวันตก 60
ภาคตะวันออก 71
ภาคอีสาน 66
ภาคเหนือ 70
ภาคใต้ 69

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 : 1,600 บวก/ลบ 60 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ


สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (20 กันยายน 2564)

หมูจีน ราคาลง การบริโภคลดลงสะสมต่อเนื่อง ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมา ปริมาณหมูในระบบสะสมเพิ่มขึ้น หมูแช่แข็งในระบบเพิ่มขึ้น

ต้นทุนหมูจีน เดือนกันยายน 2564 ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย)

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 12-15 หยวน

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 15-19 หยวน

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 460-600 หยวน/ตัว *ต้นทุนใกล้เคียงกับเดือนสิงหาคม

4. ราคาขายลูกหมู 15 กก. 350-530 หยวนต่อตัว ผู้เลี้ยงขาดทุนตัวละ 200-600 หยวน *ราคาขายลดลง เทียบกับเดือนสิงหาคม (500-650 หยวนต่อตัว)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.16 บาท)

หมูเวียดนาม ราคายืน มาตรการ lockdown และขยายเวลาไปอีกถึงสิ้นเดือนกันยายน การเคลื่อนย้ายหมูยากขึ้น แต่การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา หน้าตา ASF ยังมีอยู่

ต้นทุนหมูเวียดนาม เดือนกันยายน 2564 ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย)

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 58 บาท/กก.

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 66-68 บาท/กก.

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 1,100 บาท/ตัว *ต้นทุนไม่ต่างจากเดิม

4. ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 2,000 บาทต่อตัว *ราคาขายลดลง เดือนสิงหาคม (3,000 บาทต่อตัว)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 750 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคายืน การนำเข้าลดลง และยังเห็นหน้าตา ASF หมูขาด

หมูเมียนมาร์ ราคาปรับฐานลงบางพื้นที่ บางพื้นที่ยืนราคาเดิมนอกจากการเมืองแล้ว การระบาด Covid-19 รอบนี้ การบริโภคยังไม่กลับเข้ามา

หมูลาว ทรงตัว การบริโภคยังไม่กลับ ไม่มีหมูส่งออกไปที่อื่น 

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 500-800 ตัว (หมูขุน)
– ไปจีน 300 ตัว (ขุน) ไปน้อยลงเพราะราคาที่จีนลดลง

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com