ราคาและสถานการณ์ (Price and Situation)

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 14 ตุลาคม 2564 – ปศุศาสตร์ นิวส์

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board ประเมินต้นทุนการผลิตสุกร และคาดการณ์ Q2-Q3/2564 ดังนี้

– กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ย Q2 ที่ 78.31 และ Q3 ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม
– กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ย Q2 ที่ 70.13 และ Q3 ที่ 71.55 บาทต่อกิโลกรัม

จากปัญหาการกดดันราคาจากสุกรกลุ่มเสี่ยง (หมูเทา) ผู้เลี้ยงสุกรขอขยับราคาขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม เพื่อลดภาระการขาดทุนต่อเนื่อง

โดยก่อนเริ่มผ่อนคลายเปิดประเทศของรัฐบาล ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจะประเมิน Supply สุกรเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการที่คาดว่าจะสูงขึ้น

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 74-76
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 78

ลูกสุกรขุน น้ำหนัก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 : 1,700 บวก/ลบ 68 บาท

“ข้อมูลนี้ทางสมาคมฯ ประกาศเพื่อไว้ดูความเคลื่อนไหวราคาสุกร แต่การซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ”

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สถานการณ์ราคาสุกรประเทศจีน และอาเชียน (13 ตุลาคม 2564)

หมูจีน บางพื้นที่ ทรงตัว บางพื้นที่ลง รัฐบาลจีนซื้อหมูเก็บ ช่วยพยุงราคา ทำให้ราคาบางพื้นที่ไม่ลง การบริโภคลดลงสะสมต่อเนื่อง ตอนนี้ก็ยังไม่กลับมา

ต้นทุนหมูจีน เดือนตุลาคม 2564 ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย)

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 13-16 หยวน

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 16-20 หยวน

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 460-600 หยวน/ตัว *ต้นทุนใกล้เคียงกับเดือนสิงหาคม

4. ราคาขายลูกหมู 15 กก. 200-320 หยวนต่อตัว ผู้เลี้ยงขาดทุนตัวละ 300-600 หยวน *ราคาขายลดลง เทียบกับเดือนกันยายน (250-450 หยวนต่อตัว)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 หยวน = 5.15 บาท)

หมูเวียดนาม ราคาทรงตัว มีการคลาย lockdown แต่การบริโภคก็ยังไม่กลับเข้ามา หน้าตา ASF ยังมีอยู่

ต้นทุนหมูเวียดนาม เดือนตุลาคม 2564 ต้นทุนการเลี้ยง (ต้นทุนปกติ ถ้าเป็นโรค ต้นทุนจะมากกว่านี้ขึ้นกับ % เสียหาย) 

1. หมูขุนผลิตลูกเอง 60-62 บาท/กก.

2. หมูขุน ซื้อลูกมาเลี้ยง 68-70 บาท/กก.

3. ต้นทุนลูกหย่านม (7 กก.) 1,100 บาท/ตัว *ต้นทุนเพิ่มจากเดิม 3-5% เพราะราคาอาหารสัตว์ปรับตัวขึ้น 

4. ราคาขายลูกหมู นน. 7 กก. ราคา 2,000 บาทต่อตัว *ราคาขายลดลง เดือนกันยายน (3,000 บาทต่อตัว)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (1 บาท = 720 ดอง)

หมูกัมพูชา ราคายืน การนำเข้าลดลง การบริโภคภายในยังไม่กลับมา มี Covid-19 มีความเสียหาย ASF อยู่

หมูเมียนมาร์ ยืนราคา บางพื้นที่ปรับขึ้น นอกจากการเมืองแล้ว การระบาด Covid-19 รอบนี้ การบริโภคยังไม่กลับมา ค่าเงิน ของพม่าก็อ่อนลง ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น

หมูลาว ทรงตัว มีการคลาย lockdown หลายพื้นที่ การบริโภคยังไม่กลับ ไม่มีหมูส่งออกไปที่อื่น

หมูฟิลิปปินส์ ราคายืน บางพื้นปรับขึ้น ราคายังมีการปรับฐานเพื่อสู่จุดสมดุล หน้าตา ASF ยังมีอยู่

สถานการณ์การส่งออกหมูไทย ลดต่ำลงมาก

– ไปกัมพูชา วันละ 500 ตัว (หมูขุน)

ขอบคุณ : ทีม Vet Products Group | Inter

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com