ข่าว (News) วิชาการปศุสัตว์ (Livestock Article) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมวัว – ปศุศาสตร์ นิวส์

การตกไข่เกิดขึ้น 25-32 ชั่วโมง หลังจาก “ยืนนิ่ง” ครั้งแรก พฤติกรรม “ยืนนิ่ง” เป็นอาการที่เชื่อถือได้เพียงอย่างเดียวที่สามารถกำหนดเวลาการตกไข่ได้ สเปิร์มอยู่ในระบบสืบพันธุ์ตัวเมียนาน 48 ชั่วโมงหลังผสม แต่ความสามารถเจาะไข่แดงจะอยู่ที่ประมาณ 18-24 ชั่วโมง สเปิร์ม (Sperm) ต้องอยู่ในระบบสืบพันธุ์แม่วัวประมาณ 6 ชั่วโมง จึงจะปฏิสนธิกับไข่ได้ เรียกว่า “การเก็บประจุ” (Capacitation)

ไข่ที่ตกจะมีชีวิตนาน 10-20 ชั่วโมง แต่ความสามารถปฏิสนธิและพัฒนาเป็นตัวอ่อนปกติ 8-10 ชั่วโมง ดังนั้นสเปิร์มควรอยู่ในบริเวณที่มีการปฏิสนธิรอการมาถึงของไข่ที่เพิ่งตก การผสมเร็วหรือช้าเกินไปจะทำให้อายุสเปิร์มและอายุไข่ไม่สัมพันธ์กัน ส่งผลให้เกิดการปฏิสนธิไม่ดี

ผลการทดลองของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สเตท สหรัฐอเมริกาพบว่าการผสมวัวหลัง “ยืนนิ่ง” ให้เห็นครั้งแรก 12 ชั่วโมง เพิ่มอัตราการผสมติดอุ้มท้องสูงขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์

การสังเกตจับสัดวัวอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นาน 30 นาที ตอนเช้าและตอนใกล้ค่ำ มีประสิทธิผลมากที่สุด หรืออาจต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อสังเกตการ “ยืนนิ่ง” ครั้งแรก เพื่อกำหนดเวลาผสม

ขอบคุณ : คุณชยุต ดงปาลีธรรม์ ผอ. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา
ข้อมูลอ้างอิง : http://extension.pus.edu , http://www.thecattlesite.com 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com