ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ยินดีนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนใหม่ – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายสุรชัย สุทธิธรรม (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ (กลาง) โอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมฯ ร่วมด้วย นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ (ขวาสุด) ประธานคณะกรรมการโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท บุรีรัมย์

Please follow and like us:
error132
Pasusart News
Magazine Online ชั้นนำด้านปศุสัตว์
http://pasusart.com