ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ซีพีเอฟ เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้หน่วยราชการสุ่มตรวจค่าฝุ่นละออง พบทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน – ปศุศาสตร์ นิวส์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์บกต้อนรับหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของฝุ่นควันขนาดเล็ก (PM 2.5) พบว่าทุกโรงงานค่าฝุ่นผ่านเกณฑ์ และไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สะท้อนภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานได้เป็นอย่างดี

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ตามที่ส่วนราชการเข้าสุ่มตรวจสอบความหนาแน่นของฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5 ในโรงงานขนาดใหญ่ทั่วประเทศนั้น ซีพีเอฟ โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์บก 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก โรงงานผลิตอาหารสัตว์บางนา โรงงานผลิตอาหารสัตว์ปักธงชัย และโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น ได้รับการตรวจสอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ อาทิ ปลัดจังหวัดลำพูน ปลัดอำเภอปักธงชัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน-พิษณุโลก-นครราชสีมา-ขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ปลัดอำเภอบางเสาธง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าแต่ไม่ระบุวันที่ และไม่มีหนังสือแจ้งล่วงหน้า (knock door) โดยเข้าตรวจสอบในบริเวณเป้าหมายที่คาดว่าจะก่อให้เกิดฝุ่นควัน อาทิ พื้นที่หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) พื้นที่เครื่องผลิตโอโซนพื้นที่ระบบกำจัดฝุ่น พื้นที่โรงเก็บเชื้อเพลิง พื้นที่เครื่องอบข้าวโพด และพื้นที่โกดังวัตถุดิบ

“จากการสุ่มตรวจสอบทั้ง 5 โรงงาน พบว่าทั้งหมดมีค่าฝุ่นผ่านเกณฑ์และไม่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ทั้งค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (PM10) ค่าฝุ่นละอองทุกขนาด (Total dust) และฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (Respirable Dust) ขณะเดียวกันหน่วยงานราชการยังมอบหมายให้โรงงานทำการตรวจติดตามผล PM 2.5 ในพื้นที่โรงงาน เพื่อเป็นการจัดทำมาตรการป้องกันสุขภาพของพนักงานและชุมชนรอบข้าง และคณะผู้ตรวจได้ชื่นชมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงานที่ซีพีเอฟดำเนินการอยู่ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง ที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสถานประกอบการอื่นๆ ต่อไป” นายเรวัติ กล่าว

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com