ข่าว (News) สุกร (Pig)

“ประภัตร” หนุนผู้ประกอบการฟาร์มหมูร่วมโครงการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ฯ ให้เกษตรกรมีอาชีพช่วงภัยแล้ง – ปศุศาสตร์ นิวส์

รมช.ประภัตรหนุนผู้ประกอบการฟาร์มหมูเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ ฟื้นฟูเกษตรกรให้มีอาชีพ มีรายได้ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินงานของฟาร์มหนองไร่ ม.3 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ว่า ฟาร์มหนองไร่ เป็นฟาร์มที่มีการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร มีทั้งฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกร และฟาร์มสุกรขุนที่รับลูกสุกรมาเลี้ยงต่อ เพื่อจำหน่ายต่อไป เป็นการเลี้ยงในระบบฟาร์มปิด ถูกต้องตามมาตรฐานฟาร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ มีการแยกพื้นที่ภายในและภายนอกส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์อย่างชัดเจน ปัจจุบันฟาร์มหนองไร่ มีสุกรแม่พันธุ์ จำนวน 2,000 ตัว สุกรพ่อพันธุ์ จำนวน 20 ตัว และสุกรขุน จำนวน 12,000 ตัว มีพื้นที่ 150 ไร่

นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ ดังนั้นจึงต้องหันมาส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท

ซึ่งได้หารือร่วมกับผู้ผลิต ผู้เลี้ยง และ ธ.ก.ส. เพื่อขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน ซึ่งได้ทำความตกลงกันโดยฟาร์มหมูหนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง จะเป็นผู้ผลิตลูกสุกรส่งให้เกษตรกรซึ่งมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม ราคาตัวละไม่เกิน 2,500 บาท และให้นายก อบต.หนองไร่ เป็นผู้รวบรวมเกษตรกรจดวิสาหกิจชุมชน ไม่น้อยกว่า 7 ราย โดยสมาชิกรับลูกสุกรไปเลี้ยง 100 วัน ไม่น้อยกว่า 50 ตัวต่อราย หรือมากกว่า พร้อมทั้งอาหารในการเลี้ยงดู และนำมาขายให้ฟาร์มเป็นผู้ซื้อในราคาประกันกิโลกรัมละ 85 บาท และ ธ.ก.ส.ดำเนินการปล่อยสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยกู้ได้กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือ กู้ 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 100 บาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี  โดยต้องมีตลาดรองรับ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com