ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์ยันเฝ้าระวังป้องกันโรค ASF ในหมู เข้ม 24 ชม. – ปศุศาสตร์ นิวส์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ยันเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เข้ม ตรวจ 24 ชม. ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

(วันที่ 22 กันยายน 2564) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคประจำถิ่นแถบทวีปแอฟริกา โดยเริ่มแพร่ระบาดไปที่ทวีปยุโรป จนมาถึงรัสเซียใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี ต่อมาถึงประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กรมปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้สั่งการให้กองสารวัตรและกักกันเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากจีนและประเทศในกลุ่มเสี่ยง อาทิ ประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า ฯลฯ สินค้าส่วนใหญ่ที่พบเป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ติดมากับสัมภาระ (Hand carry) การตรวจสอบมีทั้ง การตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ทางด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา สปป.ลาว พม่า มาเลเซีย ให้กำลังพล เจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนกันจากทั่วประเทศ

ผลการดำเนินการตรวจยึด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน รวมกว่า 6,482 ตัวอย่าง แบ่งเป็นด่านกักกันสัตว์สนามบิน 1,007 ตัวอย่าง และ ด่านกักกันสัตว์ชายแดน 5,475 ตัวอย่าง โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการ ตรวจสินค้าจากสัมภาระ เพื่อค้นหา/สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่มาจากสุกร ในหลายพื้นที่จากจุดตรวจสนามบิน / ท่าเรือ / ชายแดน และเข้มงวดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ได้แก่

1) ตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

2) ตรวจสุขภาพสัตว์

3) พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และซากสัตว์

4) บันทึกข้อมูลการตรวจสอบในระบบ e-Movement พร้อมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจห้องเย็น จับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ประสานหน่วยงานอื่นร่วมหาข่าว ลาดตระเวน เฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสัตว์-ซากสัตว์จากต่างประเทศ

พร้อมกันนี้ กรมปศุสัตว์ทำการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงสถานที่จำหน่ายก่อนถึงมือผู้บริโภค ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุกรที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย อีกทั้งเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์เมื่อใดให้มองหาสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com