ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ปศุสัตว์เผยฉีดไปแล้วกว่า 98% มั่นใจ “โรคลัมปี สกิน” สงบภายใน 3 เดือน – ปศุศาสตร์ นิวส์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้ วัคซีนลัมปี สกิน 2.5 ล้านโดส เร่งถึงไทยภายใน 15 วัน ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 98% มั่นใจ โรคสงบภายใน 3 เดือน

นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอในวงเงินงบประมาณจํานวน 684,218,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในส่วนของวัคซีน จำนวน 5 ล้านโดส ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อนั้น ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้วางแผนบริหารจัดการวัคซีนทั้ง 5 ล้านโดส พร้อมให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดจัดทำแผนการฉีดวัคซีนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทำการฉีดวัคซีนให้โค กระบือของเกษตรกร

สำหรับวัคซีนที่กรมปศุสัตว์ได้สั่งซื้อจากผู้ผลิตในต่างประเทศจำนวน 5 ล้านโดส ได้เร่งรัดให้มาถึงไทยจำนวน 2.5 ล้านโดส ภายใน 15 วัน และอีก 1.5 ล้านโดส กับ 1 ล้านโดส จะมาถึงไทยในเดือนถัดๆ ไป สอดคล้องกับแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างภูมิคุ้มกันฝูงให้แก่โค กระบือ เพื่อความยั่งยืนในการควบคุมโรค และนำไปสู่การเปิดตลาดนัดซื้อขาย โค กระบือ และมีการเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ เป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสำหรับแผนการบริหารจัดการวัคซีนทั้ง 5 ล้านโดสที่ได้วางแผนไว้แล้ว

โดยปศุสัตว์เขต 1 จำนวน 224,100 โดส ประกอบด้วยกรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรีสระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

ปศุสัตว์เขต 2 จำนวน 130,100 โดส ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว

ปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 1,623,300 โดสประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษสุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

ปศุสัตว์เขต 4 จำนวน 1,127,900 โดส ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬมหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

ปศุสัตว์เขต 5 จำนวน 405,600 โดส ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปางลำพูน

ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 376,600 โดส ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี

ปศุสัตว์เขต 7 จำนวน 563,400 โดส ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรีนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครและสุพรรณบุรี

ปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 341,300 โดส ประกอบด้วยจังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนองสุราษฎร์ธานี

และปศุสัตว์เขต 9 จำนวน 207,700 โดส ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า แผนกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักวิชาการครอบคลุมประชากรโคกระบือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงทั้งประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีโค กระบือรวม 10,249,349 ตัว แบ่งเป็นโคเนื้อ 7,969,519 ตัว โคนม 811,688 ตัว กระบือ 1,568,042 ตัว และการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์นั้น เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนที่จัดซื้อโดยงบประมาณกรมปศุสัตว์ทั้ง 2 ครั้ง จำนวนรวม 360,000 โดส และจัดสรรให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ฉีดไปแล้วทั้งสิ้น 349,738 ตัว คิดเป็น 98% แบ่งเป็นในโคเนื้อจำนวน 290,385 ตัว กระบือ 17,485 ตัว โคนม 41,868 ตัว

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือของเกษตรกรล่าสุด อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า มีสัตว์ที่ป่วยทั้งหมด 561,124 ตัว โดยเป็นโคนม 7,850 ตัวโคเนื้อ 550,170 ตัว กระบือ 3,100 ตัว ตายสะสมรวม 43,121 ตัว โคนม 495 ตัว โคเนื้อ 42,265 ตัว กระบือ 361 ตัว หายป่วยสะสมรวม 343,015 ตัว โคนม 2,603 ตัว โคเนื้อ 338,704 ตัว กระบือ 1,708 ตัว โดยปัจจุบันสถานการณ์พบสัตว์ป่วยใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก และเมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายเชื่อมั่นว่าโรคจะสงบได้ภายใน 3 เดือน อย่างแน่นอน

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com