ข่าว (News) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน แจงข่าวลวง “หมูป่วยตาย” ว่อนโซเชียล – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงการแชร์ข่าวลวงทางโซเชียลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดในสุกร

นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงประเด็นปัญหาจากกรณีที่มีการแชร์ข่าวต่อๆกัน ทางโซเชียล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ข้อความในการแชร์พูดถึง “ต.แม่สามแลบ หมูเริ่มทยอยตายเรื่อยๆ ขยายวงหมู่บ้านอื่นๆ ช่วงนี้งดกินลาบหมูดิบหรือ สุกๆดิบๆ ควรปรุงสุก …ดีที่สุดเลือกซื้อเนื้อหมูที่มีคุณภาพผ่านการตรวจสอบ…อันตรายโรคกำลังระบาดอย่างหนักติดต่อมาจากแม่สอด จ.ตาก…ณ วันนี้ถึงแม่สะเรียงแล้ว”

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ภาพดังกล่าวเป็นการแชร์ภาพที่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นพื้นที่ใด และในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่มีความเชื่อมโยงกันในทางระบาดวิทยา ประกอบกับในขณะนี้ไม่พบว่ามีเกษตรกรมาแจ้งที่ปศุสัตว์อำเภอ ว่ามีสุกร ป่วย-ตาย สำหรับพื้นที่อำภอแม่สะเรียงที่มีสุกรป่วยตาย ทางปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียงได้ทำการสอบสวนโรค และได้ทำลายสัตว์ที่เป็นพาหะไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 และไม่พบการป่วย-ตายเพิ่มเติม ผลการตรวจให้ผลบวกต่อโรค PRRS

ส่วนแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ ได้ชี้แจงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์อย่างเคร่งครัด พร้อมขอเข้าทำลายสัตว์ในพื้นที่ โดยฝังกลบ และจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกร เฝ้าระวังโรคต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียง ในรัศมีที่ห่างออกไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกพื้นที่เร่งเข้าพื้นที่สร้างความรู้ให้กับเกษตรกร และชุมชน เรื่องโรคระบาดสัตว์เพื่อการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก วอนประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะข้อความที่ส่งต่อกันผ่านทางสื่อโซเชียล และข่าวที่บอกกันปากต่อปาก ซึ่งไม่มีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้

ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com