กระแสปศุสัตว์ (Trends) สุกร (Pig)

พบ ASF ครั้งแรกในประเทศกัมพูชา – ปศุศาสตร์ นิวส์

กัมพูชา รายงานพบการระบาดครั้งแรกของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ใกล้กับชายแดนประเทศเวียดนาม ด้านองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

ตามรายงานกระทรวงเกษตรฯ กัมพูชาพบว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เกิดขึ้นที่ Soamkanign, Soam Thom, Oyadav, Rattanakiri. (จังหวัดรัตนคีรี) ในฟาร์มสุกรขนาด 500 ตัว (ป่วยตาย 400 ตัว และทำลาย 100 ตัว) ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ตามรายงานของกระทรวงเกษตรฯ กัมพูชา

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ กัมพูชา ลงนามโดยรัฐมนตรี วันที่ 2 เมษายน 2562 ได้ประกาศเพิ่มเติม โดยมีใจความสำคัญดังนี้

1. ประกาศให้พื้นที่อำเภอโอยาดาว (Oyadav) เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ASF

2. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
– ทำลายสุกรทุกประเภทในพื้นที่ที่มีการระบาด
– งดเว้นการซื้อขาย ขนส่ง สุกร เนื้อสุกร หรือผลิตภัณฑ์ ในรัศมี 3 กิโลเมตร
– ติดตามสถานะสุขภาพสัตว์ ในระยะรัศมี 10 กิโลเมตร

3. กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ห้ามเลี้ยง ซื้อ-ขาย ขนส่งสุกร จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

4. ระบุว่าโรค ASF ไม่ติดต่อสู่คน สร้างความเสียหายต่อสุกร อาจสูญเสียถึง 100% และห้ามไม่ให้เผยแพร่ข่าวสารที่บิดเบือนจากนี้
ส่วนข้อ 5-7 ระบุถึงข้อกฎหมาย ห้ามละเมิด และให้ปฏิบัติตามประกาศนี้

สำหรับไทยเราอยากให้ทุกคนช่วยกันและตระหนักถึงระบบ Biosecurity มาตรฐาน GAP และมาตรฐานการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือ GFM จริงอยู่!!! เดิมทีมองว่าโรคนี้อาจดูเหมือนไกลตัว แต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว มันเริ่มเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้บ้านเราเข้าไปทุกที

อ้างอิง : https://www.reuters.com/

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com